Gotówka w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zapominają o tym, iż od 2017 r. płatność gotówką została bardzo ograniczona w obrocie gospodarczym. Obecnie limit płatności gotówką wynosi 15.000 zł. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy sytuacji, gdy: dokonuje lub przyjmuje płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, […]