Rozliczenie podatkowe prosumentów energii odnawialnej – omówienie zmian

1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumentów. Nowe rozwiązanie polega na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Nowe rozwiązanie jest mniej korzystne od wcześniejszego tzw. systemu upustów.  Rozliczanie podatku dochodowego Zgodnie z art. […]