Dofinansowanie z PFRON dla części firm jest przychodem do opodatkowania

Dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymywane przez pracodawców niemających statusu Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) ani Zakładu Pracy Chronionej (ZPCHR) nadal pozostają przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nadal jest to przychód opodatkowany, a wszelkie wydatki z nim związane (np. wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia) są kosztami podatkowymi.   W ramach Polskiego Ładu 2.0 poszerzono katalog […]