Udzielanie informacji przez banki i inne instytucje kredytowe i finansowe

Zarówno przed, jak i po 1 lipca, do podatników docierała niepokojąca wiadomość o znaczącym rozszerzeniu uprawnień organów podatkowych we wgląd w sytuację majątkową podatnika. Konkretnie rzecz ujmując – chodzi o ich uprawnienie do wglądu w obroty na rachunkach bankowych podatników. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko część uprawnień organów podatkowych, jeśli chodzi o kwestie […]