Działalność nierejestrowana – zasady prowadzenia i rozliczania podatków

Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, a obecnie rozważają rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę, z której planowane miesięczne przychody nie powinny przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego w 2022 r. 3010 zł, mogą rozważyć to, czy racjonalne jest rejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o […]