Podstawa wymiaru składki zdrowotnej już z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na skutek licznych postulatów przedsiębiorców wreszcie doszło do zmian w Polskim Ładzie, a mianowicie do możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nowelizacja przepisów ma na celu usunięcie błędów, jakie zostały popełnione przy tworzeniu uregulowań Polskiego Ładu. Za jeden z takich błędów uważa się właśnie kwestię różnic remanentowych, które zostały zupełnie […]