Ulga na terminal dla podatników PIT

Podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nabyli terminal płatniczy, mogą skorzystać z ulgi w PIT w związku z jego zakupem. Co ważne, w ramach ulgi bierze się pod uwagę nie tylko koszty nabycia samego terminala, ale również wydatki związane z […]