Aktualności

Księgowość

KSeF – czy nowoczesne faktury mają plusy?

Trwają intensywne prace nad wejściem w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2022 r. stosowanie nowych faktur ustrukturyzowanych będzie fakultatywnie. Przedsiębiorcy powinni się jednak nastawiać na

więcej »
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych już się zaczyna…

Jasny i rzetelny obraz przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym to jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości. Dodatkowo należy pamiętać o konieczności zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. W celu spełnienia

więcej »