Aktualności

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych już się zaczyna…

Jasny i rzetelny obraz przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym to jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości. Dodatkowo należy pamiętać o konieczności zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. W celu spełnienia

więcej »