Aktualności

Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od dnia 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie służył do wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy.
Co ważne, mikrorachunek podatkowy będzie służył tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy podatnika.

Jak płacimy podatki obecnie?

Obecnie każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia poszczególnych rodzajów zobowiązań, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT oraz innych niepodatkowych należności budżetowych. Powoduje to, że podatnicy i płatnicy obowiązani są dokonywać wpłat na różne rachunki bankowe. Ponadto zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika skutkuje zmianą właściwych do wpłat rachunków bankowych, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania numerów tych rachunków.

Co z dotychczasowymi rachunkami urzędów skarbowych?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r., a zatem wpłata na nie należności podatkowych po tej dacie nie będzie już możliwa.

Wygoda dla podatnika

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu w wygodny i prosty sposób będzie można zapłacić PIT, CIT i VAT. W każdym miejscu i czasie szybko będzie można go sprawdzić, a jeśli podatnik się przeprowadzi lub zmieni siedzibę firmy, dalej będzie mógł posługiwać się tym samym mikrorachunkiem. Nie trzeba też będzie szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Ponadto mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej podatnicy otrzymają też potrzebne im zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Jak sprawdzić swój numer mikrorachunku?

  • Generator dostępny jest na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
  • Wystarczy podać swój numer PESEL /w przypadku osób fizycznych/ lub NIP /w przypadku organizacji/.
  • Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu.
  • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.
  • Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Oznacza to, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.
  • MF radzi, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Indywidualny mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

 

Tekst: Joanna Sobieszczańska