Aktualności

Odliczenie składki zdrowotnej – najważniejsze informacje

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo rozliczyć część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość zapłaconych składek ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy są uprawnieni do dokonania rozliczenia – komu ono przysługuje i w jaki sposób z niego skorzystać?

Kto może skorzystać z rozliczenia składki zdrowotnej?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • podatkiem liniowym (19 proc.),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Ważne: Podatnicy opodatkowani według zasad ogólnych (skala podatkowa) nie mogą skorzystać z rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W jaki sposób można rozliczyć składkę zdrowotną?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym mają do wyboru zaliczenie zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodu lub odliczenie ich od dochodu.

Podatnicy stosujący opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą pomniejszyć przychody z działalności opodatkowanej w ten sposób o 50 proc. zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej obniżają podatek ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę równą 19 proc. zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z prowadzonej działalności.

Jaka jest wysokość odliczenia?

W 2023 r. wysokość dokonanych odliczeń wynosiła:

  • w przypadku podatku liniowego – 10 200 zł (do tej kwoty podatnicy mogli zaliczyć do kosztów podatkowych lub odliczyć od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023),
  • w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 50 proc. zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne (możliwe tylko odliczenie od przychodu),
  • w przypadku karty podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki zdrowotnej (odliczenie od podatku).

Rozliczenia można było dokonywać na bieżąco (płacąc miesięczne zaliczki), jednakże można tego dokonać również w nadchodzącym rozliczeniu rocznym (jeśli wcześniej odliczenia nie były dokonywane).

Jak będzie w 2024 roku?

W 2024 roku zmienia się wysokość limitu odliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego – wzrasta on o 1 400 zł w porównaniu z rokiem 2023 i będzie wynosił 11 600 zł.

Zasady dotyczące odliczeń w działalności opodatkowanej ryczałtem oraz kartą podatkową na 2024 rok pozostają bez zmian w stosunku do roku poprzedniego

Uwaga: W przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jednocześnie jest wspólnikiem spółki jawnej, w której z tytułu osiąganych dochodów podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, nie ma możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w związku z działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Przychody opodatkowane ryczałtem mogą ulec obniżeniu o zapłaconą składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w ten sposób. Dochód opodatkowany podatkiem liniowym może ulec obniżeniu (poprzez zaliczenie do kosztów podatkowych bądź odliczenie od dochodu) wyłącznie o składki zdrowotne zapłacone z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej.

Przygotowując zeznanie podatkowe za 2023 rok oraz w roku podatkowym 2024 trzeba mieć na uwadze możliwość pomniejszenia zobowiązania podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że odliczenie składki zdrowotnej nie występuje u podatników opodatkowanych skalą podatkową.