Aktualności

Nowe limity podatkowe od 1 stycznia 2017 roku

Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2017 r. bedą trochę wyższe niż w roku obecnym ponieważ kurs średni NBP z 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł. i jest trochę wyższy niż ten sam kurs przed rokiem. Wpływa to na niewielkie podwyższenie szeregu limitów podatkowych,  m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie – limit 2017

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
2016 50’000 euro 212’000 zł
50’000 euro 215’000 zł

Mały podatnik PIT i VAT – limit 2017

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN 45’000 € 191’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN 45’000 € 193’000 PLN

 

Rok Mały podatnik
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2017

Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro** 644’640 zł 150’000 euro** 644’640 zł

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2017

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1’200’000 euro 5’157’120 zł 2017

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego  rok obrotowy.

03.10.2016 r. 4,2975zł

Jednostki mikro – limity 2017

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2017)
1.200.000 EUR* 5.157.120 zł
2.000.000 EUR* 8.595.200 zł