Aktualności

Od świadczeń urlopowych nie płaci się ZUS!

Pracodawcy często szukają sposobu na wynagradzanie pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakim niewątpliwie są składki ZUS. Taką możliwość daje wypłata świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń, a tym samym pracownik otrzymuje wyższą kwotę „do ręki”. Świadczenie urlopowe jest natomiast opodatkowane, tak jak wszystkie inne składniki wynagrodzeń.

 

Kto może wypłacać świadczenie urlopowe?

Świadczenia urlopowe co do zasady są wypłacane przez zakłady pracy, które nie mają obowiązku założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie zdecydowały się na dobrowolne założenie ZFŚS. Są to firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

 

Ile wynosi świadczenie urlopowe?

Maksymalne wartości świadczenia urlopowego zmieniają się co roku. W 2021 r. wynoszą odpowiednio:

Wymiar etatu

Praca w normalnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

Pełen etat

1550,26 zł

2067,01 zł

¾ etatu

1162,70 zł

1550,26 zł

½ etatu

775,13 zł

1033,51 zł

¼ etatu

387,57 zł

516,75 zł

 

Pracownik młodociany

Wysokość świadczenia

Pierwszy rok nauki

63,91 zł

Drugi rok nauki

196,69 zł

Trzeci rok nauki

229,47 zł

Są to stawki maksymalne, co oznacza, że pracodawca ma prawo wypłacać świadczenie w niższej wysokości.

UWAGA!
Pracodawca, który zdecyduje się wypłacić wyższą kwotę świadczenia, musi pamiętać, że nadwyżka nad kwotę maksymalną powinna zostać obłożona składkami ZUS.

 

Jakie warunki musi spełnić pracownik by otrzymać świadczenie urlopowe?

Prawo do świadczenia urlopowego nabywa pracownik, który korzysta z 14 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu. Jeżeli dany zakład pracy wypłaca świadczenia urlopowe, pracownik nie musi składać żadnego wniosku by je otrzymać. Pracownik nie musi też składać żadnego zaświadczenia o dochodach własnych lub członków rodziny. Należy się ono z mocy prawa.

WAŻNE!
Pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie 14-dniowego urlopu.

 

Jak zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych?

Pracodawca może zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych. Jeżeli w danym zakładzie pracy istnieje regulamin wynagradzania, informacja o likwidacji świadczeń urlopowych powinna być w nim zawarta. Jeżeli natomiast pracodawca nie wdrożył regulaminu wynagrodzeń, powinien do końca stycznia danego roku poinformować pracowników o tym, że rezygnuje z wypłaty świadczeń urlopowych.

 

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 3-7 ustawy z 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).