Aktualności

Powszechny spis źródeł ciepła

Od dnia 1 lipca 2021 r. każdy kto ma w domu piec lub kominek będzie musiał zgłosić to gminie.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wynika on z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r. [Dz. U. z 2021 r. poz. 554]. Czas na pisemne lub elektroniczne poinformowanie urzędu to 12 miesięcy, a w przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r. – 14 dni.

Jeżeli w lokalu / budynku jest indywidualne źródło ciepła [instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła] lub źródło spalania paliw [np. kocioł węglowy, kominek] to złożenie deklaracji będzie zadaniem właściciela lub zarządcy lokalu / budynku, natomiast jeżeli lokal / budynek ogrzewa ciepło ze wspólnego źródła- deklarację złoży zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jakie źródła ciepła podlegają zgłoszeniu?

Katalog jest bardzo szeroki, obejmuje m. in.:

  • Kotły i grzejniki gazowe
  • Kotły na paliwa stałe
  • Piece kaflowe
  • Piece wolnostojące, w tym tzw. kozy
  • Kuchnie węglowe
  • Pompy ciepła
  • Sieć ciepłownicza
  • Instalacja fotowoltaiczna
  • Kolektor słoneczny
  • Ogrzewanie elektryczne

 

W miejscu tym należy wspomnieć, że spis źródeł ciepła jest powszechny, ale brak jest ogólnopolskiej kampanii, która by o tym informowała, a niezłożenie deklaracji będzie karane mandatem w wysokości do
500 zł lub grzywną do 5 tyś. zł. [ na podstawie Kodeksu Wykroczeń, tj. Dz.
U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.].

Tekst: Joanna Sobieszczańska