Aktualności

Rozlicz z NAMI swój PIT za 2015 rok

W naszym biurze profesjonalnie i szybko rozliczysz wszystkie rodzaje zeznań rocznych za 2015 rok.

Wystarczy dostarczyć PIT-11 otrzymany z zakładu pracy wraz z informacjami o uzyskanych dodatkowych źródłach dochodu.
Jeśli chcesz aby twoje rozliczenie zostało wysłane drogą elektroniczną niezbędne będą informacje o kwocie przychodu za poprzedni rok podatkowy (PIT za ubiegły rok).
Aby podarować 1% podatku wystarczy podać numer KRS.

Informacje jakie są potrzebne do uwzględnienia ulg w rozliczeniu rocznym 2015:

• Darowizny
– krew i osocze Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

• Darowizny na kościół
– kult religijny Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna
– dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

• Rehabilitacja
– wydatki, poniesione na leki, sprzęt rehabilitacyjny, udokumentowane rachunkami. W przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi
– dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii.

• Na dzieci
– prorodzinna Dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia lub pesel) można odliczyć dzieci do 18 roku życia lub dzieci do 25 roku życia uczące się, które nie uzyskały dochodu nieprzekraczającego 3091zł

• Odsetkowa

• Internet 
– Potwierdzenie z banku o wartości opłaconych w roku odsetek (dotyczy kredytów zawartych przed 2007r) wydatki można odliczać wyłącznie przez dwa kolejno następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, potrzebne będą wszystkie rachunki jakie były zapłacone w danym roku.