Aktualności

Ukryta dywidenda, czyli czy każde świadczenie na rzecz spółki będzie ją stanowiło?

Ukryta dywidenda, czyli czy każde świadczenie na rzecz spółki będzie ją stanowiło?

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu wprowadza od 1 stycznia 2023 r. pojęcie ukrytej dywidendy.

Pojęcie to jest o tyle istotne, iż z punktu widzenia np. przedsiębiorców, którzy wykonują świadczenia lub wynajmują różne sprzęty do spółki może powodować problemy. Czy na pewno tak jest?

W pierwszej kolejności ocenić należy co regulacja spowoduje? Czy będzie zakazane fakturowanie spółek?

Nie, jednakże ustawodawca wprowadza zasadę, iż nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla spółki koszt poniesiony na rzecz podmiotu powiązanego z tą spółka lub wspólnikiem, jeżeli stanowi ukrytą dywidendę.

 

Kiedy mamy do czynienia z ukrytą dywidendą?

Spełniony musi być którykolwiek z poniższych warunków:

Warunek 1

Wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku.

Przykład

Umowa najmu, która uzależniona jest od zysku, np. 5% zysku stanowi czynsz najmu.

 

Warunek 2

Racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany.

Przykład

Jeśli działając w oparciu o ekonomiczne aspekty firma nie ponosiłaby takich wydatków np. firma prowadzi działalność usługową z zakresu udzielania kredytów, a wynajmuje tokarkę, której nie używa do prowadzenia działalności.

Przykład

Jeśli firma ponosi wydatek na najem czy usługę w wysokości X, a na rynku znajdzie usługę taką samą, ale 20 razy tańszą. Jednym słowem, jeśli stosowana stawka jest nierynkowa.

 

Warunek 3

Koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Przykład

Przedsiębiorca posiadał maszynę lub lokal, następnie założył spółkę i wynajął ją do spółki.

 

Patrząc zatem na warunek 2 i 3 można by było stwierdzić, że będzie miał zastosowanie w wielu przypadkach.

Uwaga!

Pamiętajmy jednak, iż w przypadku warunku 2 i 3, jeśli suma kosztów, które ponosi firma w ramach tzw. ukrytej dywidendy jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym, w którym je ujmujemy, to koszty te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

 

Podstawa prawna:

  • 16 ust. 1 pkt 15bart. 16 ust. 1d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – w wersji obowiązującej od 1.01.2023 r.

Stan prawny aktualny na dzień 3.12.2021 r.