Zakupy sprzętu elektronicznego po 1 lipca 2015 r.

Z dniem 1 lipca 2015 r. do załącznika nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dodane zostaną nowe kategorie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Nowe kategorie towarów to: 1) komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy [klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0, obejmującym przenośne […]

Zasady odliczenia VAT od zakupu paliwa

Uległy one zmianie 1 kwietnia 2014 r., ale aż do końca czerwca br. obowiązują w tym zakresie regulacje przejściowe będące źródłem wielu wątpliwości podatników. Od 1 lipca sytuacja nieco się unormuje i w przypadku dużej grupy podatników użytkujących pojazdy do tzw. celów mieszanych, ulegnie poprawie. Co do zasady podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku […]

Polityka płacowa

Sejmowa komisja ds. polityki społecznej i rodziny przyjęła w ubiegłym tygodniu rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy dotyczące zawierania terminowych umów o pracę mogą wejść w życie już w lutym 2016 r. W projekcie przewidziano limity dla umów na czas określony – maksymalnie 33 miesiące oraz nie więcej niż 3 umowy. Po tym umowa […]