Aktualności

Polityka płacowa

Sejmowa komisja ds. polityki społecznej i rodziny przyjęła w ubiegłym tygodniu rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowe przepisy dotyczące zawierania terminowych umów o pracę mogą wejść w życie już w lutym 2016 r. W projekcie przewidziano limity dla umów na czas określony – maksymalnie 33 miesiące oraz nie więcej niż 3 umowy. Po tym umowa przekształcona zostanie w umowę bezterminową. Pozostanie kilka wyjątków od tej zasady – dotyczyć będą m.in. umów o pracę o charakterze dorywczym/sezonowym, zastępstwo i okres kadencji. Okresy wypowiedzenia umów na czas określony będą zrównane z tymi dla umów bezterminowych.