Aktualności

Zakupy sprzętu elektronicznego po 1 lipca 2015 r.

Z dniem 1 lipca 2015 r. do załącznika nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dodane zostaną nowe kategorie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia.
Nowe kategorie towarów to:

1) komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy [klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0, obejmującym przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych o masie <= 10 kg – również komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne]
2) telefony komórkowe, w tym smartfony (klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 26.30.22.0, obejmującym telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych)
3) konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów), klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 26.40.60.0.

W przypadku tych towarów od 1 lipca 2015 r. będzie miała zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia VAT, jeżeli – poza spełnieniem standardowych warunków – łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.).
Wskazany limit 20 000 zł jest więc limitem jednorazowym, nie zaś limitem rocznym. Odnosi się on do wartości towarów będących przedmiotem jednolitej gospodarczo transakcji.