Aktualności

Zasady odliczenia VAT od zakupu paliwa

Uległy one zmianie 1 kwietnia 2014 r., ale aż do końca czerwca br. obowiązują w tym zakresie regulacje przejściowe będące źródłem wielu wątpliwości podatników. Od 1 lipca sytuacja nieco się unormuje i w przypadku dużej grupy podatników użytkujących pojazdy do tzw. celów mieszanych, ulegnie poprawie.
Co do zasady podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi przez nich nabywane wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak w przypadku odliczania VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych zasady te są szczególne.
W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. z punktu widzenia prawa do tego odliczenia pojazdy samochodowe można podzielić na trzy grupy:

1) uprawniające do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego,
2) nieuprawniające do odliczenia VAT naliczonego,
3) takie, w przypadku których kwota odliczenia jest ograniczona do 50 proc.

Podział ten jest konsekwencją postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadził na ten czas szczególne regulacje dla:

1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,

jeśli nie są one wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

To w odniesieniu do tej grupy pojazdów podatnicy nie mają we wskazanym okresie możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu, i to ich sytuacja ulegnie zmianie od 1 lipca 2015 r. Od tego dnia z punktu widzenia prawa do odliczenia VAT przy nabyciu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, pojazdy te będzie bowiem można podzielić już tylko na dwie grupy:

1) uprawniające do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego,
2) takie, w przypadku których kwota odliczenia jest ograniczona do 50 proc.

To do drugiej ze wskazanych grup dołączą pojazdy, wobec których w okresie przejściowym nie było możliwości odliczania VAT naliczonego przy nabyciu oraz imporcie paliwa.
Jeśli więc w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. użytkujesz do tzw. celów mieszanych pojazd samochodowy, o którym mowa art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej i nie możesz korzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie (imporcie) paliwa do jego napędu, twoja sytuacja od 1 lipca 2015 r. ulegnie poprawie – będziesz miał prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego.