Aktualności

Do końca lutego należy wydać pracownikom PIT-11 oraz ZUS IMIR

Pracodawcy oraz zleceniodawcy mają obowiązek przesłania pracownikom druków PIT-11. Termin ten każdego roku upływa z końcem lutego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień lutego przypada w dzień wolny od pracy. Wtedy termin zostaje przedłużony do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

W tym roku 28 lutego wypada w poniedziałek, zatem jest to ostatni dzień na przesłanie PIT-11.

Co zrobić w przypadku błędów?

Błędne dane podatnika

Błędny adres lub nazwisko podatnika mogą wynikać z posiadania przez pracodawcę nieaktualnych danych. Jeśli pracownik zgłosi taki błąd, pracodawca ma obowiązek skorygowania PIT-11 i ponownego wysłania do urzędu skarbowego.

Niewłaściwy urząd skarbowy

Błąd może wynikać z dwóch powodów.

Jeśli dane podatnika są poprawne a nie zgadza się jedynie urząd skarbowy, to urząd skarbowy sam, bez udziału płatnika czy podatnika przekaże deklarację do odpowiedniej jednostki.

Jeśli jednak dane urzędu skarbowego są niewłaściwe z powodu błędnych danych adresowych, to płatnik (zakład pracy) powinien pisemnie poinformować o błędzie urząd skarbowy, do którego wysłano deklarację oraz poprosić o przesłanie jej do właściwego urzędu.

Błędne kwoty

Po wykryciu błędów w kwotach lub błędów rachunkowych należy przesłać urzędowi skarbowemu korektę deklaracji. 

Uwaga!

Jeśli stosunek pracy wygasł w trakcie roku, pracodawca ma obowiązek sporządzić, wydać oraz wysłać do urzędu skarbowego PIT-11 w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika!

Deklaracja ZUS IMIR

W tym samym terminie pracownikowi należy wydać imienny raport zawierający zestawienie składek na ubezpieczenia przekazanych przez płatnika do ZUS. Raport ten, nazywany IMIR, może być sporządzony w postaci wydruku lub, za zgodą pracownika, w postaci dokumentu elektronicznego.

Uwaga!

Z przekazania pracownikom raportów są zwolnieni płatnicy w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 39 i 42 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
  • art. 41 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.).