Aktualności

Leasing operacyjny jeszcze w 2021 r. – czy to się opłaca?

Czy w 2021 r. opłaca się leasing operacyjny jeszcze przed wejściem w życie Polskiego Ładu?

Przedsiębiorcy często pod koniec roku myślą o leasingu operacyjnym. Ostatnio szczególnie burzliwie zrobiło się w kontekście planowanego Polskiego Ładu.

Jak teraz wygląda kwestia leasingów?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z leasingu operacyjnego. Jest to najczęstsza forma np. w przypadku samochodów osobowych. To, co zwraca uwagę w tej formie finansowania, to fakt opłaty wstępnej. Przedsiębiorca może bowiem wpłacić dużą opłatę wstępną – w zależności od firmy leasingowej np. 45%. Co to oznacza w praktyce? Opłata wstępna, co znajduje potwierdzenie w wielu orzeczeniach i interpretacjach, może zostać zaliczona jednorazowo w koszty uzyskania przychodu.

Dla przykładu NSA w wyroku z 18 czerwca 2015 r., II FSK 1380/13, stwierdził: „Miała więc ta opłata w istocie charakter samoistny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych, na co spółka wyraźnie zwracała uwagę we wniosku. Nie można więc zasadnie twierdzić, że dotyczyła ona okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, a więc okresu przekraczającego rok podatkowy. W takim przypadku w płaszczyźnie podatkowej wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest rozpoczęcie realizacji umowy leasingowej oraz wydanie przedmiotu leasingu”.

Przedsiębiorca może więc znacząco obniżyć swój dochód, ponosząc opłatę wstępną, np. na samochód czy maszynę.

Jakie inne możliwości pojawiają się w zakresie np. leasingu operacyjnego?

Przedsiębiorca w chwili obecnej może bardzo często (jest to niemożliwe w niektórych firmach leasingowych) dokonać wykupu na osobę prywatną. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorca dokonuje rozliczania w kosztach uzyskania przychodu rat leasingowych przez cały okres trwania umowy leasingu, ale wykup końcowy jest dokonywany na niego jako osobę prywatną. W takiej sytuacji, jeśli przedsiębiorca odczeka co najmniej 6 miesięcy, będzie miał możliwość sprzedania samochodu bez podatku.

Co się stanie po wejściu w życie Polskiego Ładu?

Polski Ład namiesza przedsiębiorcom, ponieważ zostanie wprowadzona zasada, iż w przypadku zbycia majątku ruchomego, który był rozliczany i wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będzie możliwości sprzedania go po upływie 6 miesięcy bez podatku, nawet jeśli będzie to następowało w ramach majątku prywatnego. W takiej sytuacji będziemy zobowiązani, aby odczekać okres 6 lat od dnia wycofania majątku ruchomego, np. samochodu z działalności – i dopiero wtedy sprzedania bez podatku.

W przypadku przedsiębiorców, którzy teraz w 2021 r. dokonują wykupu, ale planują sprzedaż w 2022 r., pocieszające jest, iż w odsłonie 2.0 Polskiego Ładu wprowadzono przepisy przejściowe, które zapewniają, iż przedsiębiorca, który nabył rzecz ruchomą do końca 2021 r., będzie stosował podczas sprzedaży przepisy dotychczasowe, czyli nie będzie musiał odczekiwać 6 lat, a jedynie dotychczasowe co najmniej 6 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.