Aktualności

Najem prywatny – czy warto pospieszyć się z wydatkami na remonty?

Z dniem 1 stycznia 2023 r. podatnicy dokonujący wynajmu prywatnego np. mieszkań nie będą mogli rozliczać go na zasadach skali podatkowej (zmiana ta nie dotyczy najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wygląda rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Podatnicy w ramach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowują przychody, a tym samym nie rozpoznają kosztów uzyskania przychodu.

Podstawą opodatkowania jest zatem przychód, który otrzymujemy w ramach czynszu najmu.

Stawka podatku zależy od wysokości osiąganych przychodów, tj. albo 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł albo 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł.

Przykład

Podatnik otrzymuje czynsz najmu w wysokości 150.000 zł rocznie. W takiej sytuacji obliczenie podatku wyglądać będzie następująco:

8,5% x 100.000 zł = 8500 zł

12,5% x 50.000 zł = 6250 zł

Łączne zobowiązanie: 14.750 zł.

Jakie to niesie konsekwencje dla podatników? W przypadku możliwości rozliczania jedynie na ryczałcie, nie będzie można rozpoznawać kosztów uzyskania przychodu w postaci np. wydatków na drobne prace remontowe, czy wydatków eksploatacyjnych mieszkania.

Ważne!

Zatem, jeśli ktoś jeszcze planuje jakieś prace remontowe i jego wynajem mieszkania jest jeszcze w roku 2022 opodatkowany skalą podatkową powinien pospieszyć się z wydatkami na konserwacje czy remont.

Podstawa prawna:

  • art. 9a ust. 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
  • art. 71 ust. 1 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).