Aktualności

PRZEDSIĘBIORCO poznaj swoje obowiązki

Biuro Rachunkowe PROVENTO w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości wykonanych płatności w odniesieniu do dostarczanych faktur.

Dokonując płatności za fakturę powyżej 15.000 zł brutto wystawioną przez czynnego podatnika VAT sprawdzaj każdorazowo na dzień zlecenia przelewu na tzw. BIAŁEJ LIŚCIE czy dokonujesz płatności na rachunek bankowy zgłoszony do wykazu.

Jeżeli zapłacisz na inny rachunek to:

  1. Nie będziesz mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (chyba, że w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu , poinformujesz urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury, o numerze rachunku spoza wykazu, na który dokonałeś płatności).
  2. Solidarnie odpowiesz za zaległości podatkowe swojego kontrahenta (chyba, że zapłacisz poprzez mechanizm podzielonej płatności).
  • Jeżeli wystawiasz albo otrzymujesz fakturę o wartości równej 15.000 zł lub wyższej i znajduje się na niej co najmniej jedna pozycja z załącznika nr 15 ustawy o VAT to na fakturze tej zamieść informację „mechanizm podzielonej płatności”.
  • Przedsiębiorco – Twoim obowiązkiem jest to weryfikować gdy sprzedajesz i gdy kupujesz, bo grożą za to sankcje !!!
SPRZEDAWCA NABYWCA
  • +30% kwoty podatku VAT od wartości podatku VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przy spełnieniu ustawowych warunków)
  • wykroczenie z KKS (wadliwość faktury).
  • +30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność (przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz może być uznawane
  • czyn karalny z KKS do 720 stawek dziennych.
  • wydatek ten nie może stanowić kosztów podatkowych
Unikniesz sankcji pod warunkiem, że należność zostanie uregulowana poprzez komunikat podzielonej płatności, a nabywca o tym zaniedbaniu zostanie poinformowany w sposób dający mu szansę na uregulowanie płatności w MPP (np. mailowo lub otrzymując fakturę korygującą). Unikniesz sankcji jeżeli sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku VAT wynikającą z faktury.
  • Faktury do kwoty 15.000 zł podlegają rozliczaniu na zasadach ogólnych, a podzielenie płatności jest dobrowolne, ale UWAGA! – jesteś odpowiedzialny solidarnie za nieodprowadzony przez sprzedawcę VAT.

PŁACĄC POPRZEZ MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻESZ JEJ UNIKNĄĆ !!!