Aktualności

Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia 2016

Początek roku to czas podjęcia kilku istotnych decyzji związanych z podatkami. Jedną z nich jest zmiana formy opodatkowania, która może w konsekwencji przynieść istotne oszczędności w firmie. Oczywiście, zmianę należy poprzedzić skrupulatną analizą opłacalności. Warto tej analizy dokonać właśnie teraz, ponieważ zmiana formy opodatkowania jest możliwa  raz do roku, do 20 stycznia.

Zmiana formy opodatkowania – kiedy warto rozważyć?

Oto 3 przykładowe powody zmiany:

1. Zmiana z karty/ryczałtu na zasady ogólne/podatek liniowy

Powodem takiej zmiany może być opcja rozliczania kosztów. Otóż zasady ogólne i podatek liniowy sprawiają, że podatek jest tym niższy, im wyższe koszty. Jeśli koszty przekraczają przychody, podatku nie płaci się w ogóle. Natomiast zarówno karta, jak i ryczałt nie pozwalają rozliczać kosztów.

2. Zmiana z zasad ogólnych na podatek liniowy

Skala podatkowa nakazuje płacić 32-proc. podatek od dochodu powyżej kwoty 85 528 zł. Natomiast w podatku liniowym podatek wynosi 19% niezależnie od dochodu. Ceną za niższy podatek jest brak rozmaitych ulg w podatku liniowym.

3. Zmiana z zasad ogólnych/podatku liniowego na kartę podatkową/ryczałt

Może też zdarzyć się, że przedsiębiorca nie generuje kosztów uzyskania przychodu, więc nie ma czego rozliczać, a w przypadku jego działalności ryczałt lub karta proponują atrakcyjne stawki podatku. Wtedy zmiana może się opłacać, ponieważ z ryczałtem/kartą wiąże się mniej formalności, m.in. nie trzeba prowadzić KPiR.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Sama formalność związana ze zmianą formy opodatkowania jest bardzo prosta. Wystarczy złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy, albo przez Internet. Formularz musi zawierać aktualizację danych. Jeśli wybór dotyczy karty podatkowej, do wniosku należy dołączyć PIT-16.

Zmiany formy opodatkowania należy dokonać do 20 stycznia 2016 r. Wybranej formy trzeba trzymać się przez cały rok podatkowy, przy czym od tej zasady istnieje jeden wyjątek.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne – możliwe w ciągu roku

Jedyna zmiana formy opodatkowania możliwa w ciągu roku podatkowego dotyczy przejścia z ryczałtu na zasady ogólne. Może to być zarówno decyzją podatnika, jak i po prostu nakazem. Ogólna zasada jest tutaj taka: jeśli podatnik będący na ryczałcie wykonuje jakąkolwiek sprzedaż wykluczającą ryczałt, musi założyć KPiR i rozliczać się na zasadach ogólnych.