Aktualności

Nowe limity ulgi budowlanej od 1 stycznia 2016 roku

Nowe limity ulgi budowlanej od 1stycznia 2016 roku

Dla podatników, którzy po 1 stycznia 2016 roku złożą pierwszy wniosek o zwrot podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, limit tej ulgi będzie nieznacznie niższy niż obecnie. Dlatego warto pospieszyć się i wniosek złożyć jeszcze przed końcem 2015 roku.

Źródło: YAY foto

23 listopada br. ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. Cena ta wyniosła  3961 zł, czyli spadła o 105 zł w porównaniu do ceny za II kwartał 2015 roku (4066 zł). Tym samym obniżeniu uległą limity zwrotu VAT na materiały budowlane dla wniosków składanych na początku 2016 roku.

 

Wniosek złożony w I kwartale 2016

Cena 1 m2 powierzchni (dla premii gwarancyjnej ogłaszana w poprzednim kwartale)

Ile z każdej faktury może odliczać?

Występuje pozwolenie na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Prace nie wymagają pozwolenia na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych
Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł 70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł 30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT 3.961 zł 68,18 % łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 201614.491 zł

23% VAT 3.961 zł 65,22 %
Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych
Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł 70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł 30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT 3.961 zł 55,23 % 27.613 zł 11.834 zł
23% VAT 3.961 zł 55,23 % 27.613 zł 11.834 zł